Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” – CESI

Doctorate interdisciplinare de cercetare în Științe umaniste și Arte

DOMENII

 • STUDII CULTURALE
 • FILOLOGIE

CURSURI ȘI LABORATOARE (anul I)

Noi direcții în studii culturale | De la știința artei (Kunstwissenschaft) la știința despre imagini | Text și imagine | Redactare de text și argumentare ștințifică | Etică și integritate academică | Tutorial de cercetare I (management de proiect de cercetare / legea drepturilor de autor și legislația cercetării) | Tutorial de cercetare II (documentare-cercetare / baze de date științifice)

CERCETARE (anii II și III)

Rapoarte de cercetare | Referate științifice | Articole științifice | Participări la conferințe

Proiecte de cercetare | Asistență în predare (laboratoare masterale de cercetare)

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE (anii I-III)

Asistență în îndrumarea de disertații | Tutoriale pentru masteranzi | Participări în programele SD SITT/ CESI Digital Fellows și Job Shadowing | Laboratoare facultative pentru masteranzi | Editare și coordonare de publicații CESI | Organizare de conferințe și colocvii

CADRE DIDACTICE

Profesor habil. Caius Dobrescu

Conferențiari: habil. Ileana Marin, Laura Mesina

Profesor invitat: Ruxandra Demetrescu

Specialist invitat: lector asociat Robert Coravu

Lector etică: Constantin Vică

STUDII ȘI CERCETARE

Parcurs curricular individualizat | Suporturi de curs și Bibliotecă exclusiv în format digital | Acces la baze internaționale de date științifice | Profesori, conferențiari și lectori din UE și SUA | Comisii internaționale de îndrumare | Tutorial de parcurs doctoral | Consultanță și recomandări pentru burse de tip Fulbright, DAAD etc. | Echipă tehnică pentru asistență în cercetare | Publicații de specialitate CESI| Contacte și recomandări pentru angajare

FINANȚAREA STUDIILOR  

Burse de merit și burse sociale | Burse pentru co-tutelă | Burse pentru ruta Doctor EuropaeusEuropaea | Grantul doctoral anual | Granturi CESI pentru conferințe științifice | Burse Erasmus+ în Belgia, Franța, Italia, Spania, Germania, Suedia, Grecia | Burse extra-curriculare CESI

PROIECTUL DE CERCETARE PENTRU ADMITERE

Proiectul de cercetare va conţine circa 10 pagini de text original redactat de candidat, font TNR, font size 12, justify, la 1 rând. Materialele vizuale vor fi prezentate ca anexă la proiect.

Structura proiectului de cercetare va fi următoarea:

 • titlul proiectului
 • rezumat (2 pag.)
 • stadiul actual al cercetării pentru realizarea tezei de doctorat: tematică inter- sau pluridisciplinară; problematica generală; metodologia documentării realizate anterior şi a celei propuse pentru doctorat; bibliografie la zi; prezentarea detaliată a unei probleme specifice pentru subiect; planificarea pe trei ani a cercetării; publicații proprii ale candidatului, relevante pentru tema propusă.

            Criteriile de evaluare sunt următoarele:

 • claritatea prezentării problematicii de cercetare
 • rigoarea metodei
 • amploarea documentării
 • adecvarea bibliografiei teoretice
 • precizia planificării cercetării pentru trei ani
 • interesul unei analize de caz
 • relația cu publicații anterioare în aria de cercetare respectivă.

Criteriile de departajare sunt următoarele:

 • activitate (științifică) prealabilă: conform informației din curriculum vitae, în relație cu activitatea anterioară, dacă aceasta a avut un caracter stiintific. Dacă activitatea științifică nu este relevantă, primează relația activității de până la momentul concursului cu domeniul propus spre cercetare.
 • răspunsul la o întrebare pe baza unei bibliografii obligatorii.

Bibliografia obligatorie:

 • Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenologia percepției, trad. Ilieș Câmpeanu și Georgiana Vătășelu, Oradea, Aion, 1999
 • Mitchell, W.J.T. Image Science: Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics. Chicago: Chicago UP, 2015
 • Wunenburger, Jean-Jacques, Filosofia imaginilor, trad. Muguraș Constantinescu, Iași, Polirom, 2004.