Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI), înființat prin decizia Rectorului Universității din București și acreditat prin Ordin de Ministru în același an, 2001, are ca misiune organizarea de programe de studii de masterat și de doctorat și de programe de cercetare în Științe umaniste și Arte.

Activitatea CESI se bazează pe interdisciplinaritate, iar obiectivul său științific major este transdisciplinaritatea, respectiv crearea unui discurs propriu în studii culturale, prin conectarea și combinarea mai multor domenii și areale de cunoaștere, în relație cu societatea și fenomenele culturale, cu artele și arhitectura. Focalizat asupra studiului imaginii, CESI este astăzi un spațiu al dialogului și al formării de competențe în cercetarea interdisciplinară în arealul încadrat de relația cultură-educație-arte-societate.

Profilul cercetătorului format la CESI este dat de competențele sale multiple în domeniul cultural și artistic, de gândire critică, de autonomie în acțiune, de capacitatea de a realiza proiecte complexe în spațiul public și în diverse medii profesionale, de priceperea de a coordona echipe multidisciplinare. Absolventul programelor de studii CESI este totodată un spirit angajat civic, atent la viața comunităților de care aparține și mult implicat în societate.

Directorul-fondator CESI este Sorin Alexandrescu, professor emeritus la Universitatea din Amsterdam și profesor-asociat conducător de doctorat la Universitatea din București, membru de onoare al Academiei Române. Binecunoscut pentru contribuțiile sale în studiile culturale românești, în semiotică și în filosofie postmodernă, Sorin Alexandrescu a trasat liniile de acțiune și argumentul științific CESI și i-a proiectat obiectivele, care îl definesc și astăzi.

Acreditat în baza contribuției a 63 de profesori și cercetători din numeroase centre universitare europene, CESI și-a consolidat în timp structura și o echipă proprie, formată din conferențiari, lectori titulari și asociați.

Structura didactică CESI este Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD SITT), înființată în anul 2005 într-un consorțiu cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București și inclusă din 2014 ca departament autonom în Facultatea de Litere a Universității din București.

Inițiatoarea proiectului care a dus la fondarea CESI și SD SITT, secretar științific al centrului de cercetare și coordonatoarea programelor de studii este Laura Mesina, conferențiar în studii culturale.