Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD SITT), organizată de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) la Facultatea de Litere, Universitatea din București, organizează doctorate interdisciplinare în domeniile „Studii culturale” și „Filologie” (teorii contemporane), în relație cu știința imaginii și cu studiul fenomenelor culturale.

Scopul major al Școlii Doctorale SITT/CESI este de a pregăti cercetători competitivi internațional, cu lucrări transdisciplinare relevante pentru câmpurile profesionale în care urmează să se insereze (sau deja activează), capabili să abordeze critic cultura vizuală contemporană și să se angajeze ca promotori în consolidarea câmpului cultural. Doctoranzii și absolvenții Școlii Doctorale SITT/CESI sunt angajați în învățământ și cercetare, în marile instituții culturale, în asociații și fundații foarte active în plan internațional și în mediul industriilor creative.

Profesorii și specialiștii îndrumători de teze de doctorat în cadrul Școlii Doctorale SITT/CESI s-au pregătit și au predat în universități și instituții europene și nord-americane, având realizări importante și portofolii de activitate printre cele mai bine cotate în domeniile lor de expertiză. Aceste experiențe, în principal, sunt responsabile pentru calitatea programului de cursuri, pentru componența internațională a comisiilor de îndrumare și calitatea programului de cercetare al doctoranzilor, îndrumați și sprijiniți instituțional foarte atent, pentru calificativele înalte primite de tezele finale de doctorat și pentru publicarea cu succes a acestora.

Programul de studii avansate pentru doctorat (în anul I) cuprinde cursuri dedicate teoriilor moderne și contemporane ale relației text-imagine, studiilor culturale contemporane, științei imaginii și studiului vizualului, precum și tutoriale pentru activitatea de cercetare (management de proiect, cercetare integrată și pluridisciplinară, etica cercetării) și tutoriale pentru documentare.

Activitatea de cercetare a doctoranzilor (în anii I-IV) este susținută prin următoarele programe instituționale: colocviul științific anual de raportare a etapelor cercetării; cotutele interdisciplinare naționale și internaționale; acorduri ERASMUS+/CIVIS pentru stagii de documentare pentru teza de doctorat; granturi anuale pentru participarea la manifestări științifice naționale și internaţionale, stagii de documentare și cercetare; bibliotecă și laboratoare multimedia proprii; serii de publicații științifice CESI (Images. Journal of Visual and Cultural Studies, Institutul European; „Text şi imagine”, colecția de volume de autor și volume colective, Editura Universităţii din Bucureşti).

Directorul Școlii Doctorale:
conf. univ. dr. habil. Ileana Marin, ileana.marin@litere.unibuc.ro

Coordonatorul științific al Centrului de studii doctorale și director CESI:
prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, sorin.alexandrescu@litere.unibuc.ro

Consiliul Școlii Doctorale:
conf. univ. dr. habil. Ileana Marin
prof. univ. dr. Ioan Pânzaru
student-doctorand Cristian Drăgan

Contract de studii universitare de doctorat

Regulament de organizare SD SITT/CESI

Norme de redactare teze de doctorat SD SITT/CESI

Regulament organizare studii de doctorat Universitatea din București