Masteratul „Teoria și practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)” este acreditat ca program de masterat interdisciplinar de cercetare în domeniul fundamental „Ştiinţe umaniste şi arte” (acreditare ARACIS nr. 8876/06.10.2009), domeniul de studii universitare de masterat „Studii culturale”, în relație cu alte specializări, care conduc către text, cultură vizuală şi patrimoniul construit.

Cu o istorie relevantă de 20 ani (a fost înfiinţat în 2001, de la început cu doi ani de studiu), programul de studii de masterat „Teoria și practica imaginii” (TPI) propune studiul modernităţii (în principal, românești și europene), exclusiv prin intermediul noţiunii de „imagine”.

Programul didactic are o dimensiune teoretică și de cercetare şi una practică, desfășurate în paralel pe parcursul celor doi ani de școlaritate.

Prima se concretizează în cursurile de istorie, teorie şi filosofie a imaginii (artă de avangardă, artă contemporană, filmul românesc, fotografie, iconuri culturale, arhitectură, fotografie, text şi imagine, filosofia imaginii, teorii ale picturii, comunicare vizuală).

Cea de-a doua dimensiune, pe lângă faptul că se materializează în stagiile de practică de specialitate organizate în baza parteneriatelor, a convențiilor cadru și a portofoliilor specifice, și în laboratoarele de cercetare științifică are ca scop pregătirea în:

 • analiza de imagine vizuală – din arte plastice, fotografie de artă, film sau în relație cu textul (literar sau filosofic);
 • analiza fenomenului imaginii din spaţiul public: arhitectură, iconuri culturale, imaginar cultural.

Masteratul TPI se diferențiază atât prin structura sa curriculară, care îl face compatibil cu politicile de dezvoltare strategică ale universităților din UE (el fiind un astfel de program al UB), cât și prin faptul că reprezintă o deschidere interdisciplinară reală a domeniului științelor umaniste către arhitectură și arte, în același timp.

La ora actuală, mai mult ca niciodată, imaginea concentrează atenţia cercetătorilor aplicaţi, dar şi a teoreticienilor mediilor culturale. Programul TPI dă şansa unei specializări în studii culturale, prin intermediul unei sub-specializări de mare actualitate şi de copleşitoare complexitate, studiul (interdisciplinar al) imaginii, aplicat temei modernităţii europene, în relaţia sa cu trecutul şi originile ei, cu posteritatea locală şi globală.

Programul de studii universitare de masterat „Studii culturale vizuale” va face parte din Centrul de programe de studii de masterat al Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD SITT), organizate de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) la Facultatea de Litere.

Programa programului de masterat „Studii culturale vizuale” este construită în relație cu marile teme de cercetare ale SD-SITT / CESI, care constituie totodată specializările masteratului:

 • studii culturale vizuale,
 • știința imaginii,
 • imagologie și transculturalitate,
 • politici vizuale.

Programul didactic are o dimensiune teoretică și de cercetare şi una practică, desfășurate în paralel pe parcursul celor doi ani de școlaritate.

Prima se concretizează în cursurile de teorie a imaginii (pentru diverse compartimente ale artelor vizuale: artă de avangardă, artă modernă/contemporană, fotografie; pentru diverse fenomene culturale sau relații între sisteme culturale: iconuri culturale, arhitectură/patrimoniu construit, text şi imagine, retorică vizuală și figuralitate etc.).

Cea de-a doua dimensiune, pe lângă faptul că se materializează în stagiile de practică de cercetare, unele organizate în baza parteneriatelor instituționale și a portofoliilor specifice, are ca scop pregătirea în:

 • analiza de imagine vizuală;
 • analiza fenomenului imaginii în spaţiul public: spațiu urban, iconuri culturale, imaginar cultural, transculturalitate.

Programul de studii universitare de masterat „Studii culturale vizuale” se diferențiază atât prin structura sa curriculară, care îl face compatibil cu politicile de dezvoltare strategică ale universităților din UE (el fiind un astfel de program al UB), cât și prin faptul că reprezintă o deschidere interdisciplinară reală a domeniului științelor umaniste către arhitectură și arte.

La ora actuală, mai mult ca niciodată, vizualitatea concentrează atenţia cercetătorilor aplicaţi, dar şi a teoreticienilor mediilor culturale. Programul de studii universitare de masterat „Studii culturale vizuale” dă şansa unei specializări în studii culturale, prin intermediul unei sub-specializări de mare actualitate şi de copleşitoare complexitate, studiul (interdisciplinar al) al vizualului, aplicat temei modernităţii și actualității europene, în relaţia sa cu trecutul şi cu originile ei, cu posteritatea locală, regională, continentală şi globală.

Pregătirea în cadrul programului de studii de masterat „Studii culturale vizuale” sprijină angajarea absolvenților în mediul cultural guvernamental și național, în sectorul social, în firme și agenții private și corporații, în departamente de creație sau/și de comunicare, în mediul non-guvernamental, în sectorul terțiar al industriilor cultural-creative, acolo unde pregătirea interdisciplinară în domeniul imaginii este o condiție esențială pentru activitatea profesională.

Dat fiind faptul că absolvenții de masterat pot urma doctorate în domeniu și se pot angaja în cercetare și în învățământul superior cu această specializare, programul de studii de masterat „Studii culturale vizuale” asigură baza solidă pentru cercetări de specialitate, pentru promovarea studiilor de specialitate, pentru dezvoltarea mediului universitar și al cunoașterii în general, racordate la realitățile și fenomenele culturale internaționale.

Departamentul organizează anual colocvii ale masteranzilor și ale studenților-doctoranzi în domeniu, acordă vizibilitate activităților de cercetare desfășurate aici sau de către studenții înmatriculați și de către alumnii specializării, le susține logistic, în realizare și financiar.

De asemenea, dezvoltă proiecte de cercetare care întăresc domeniul și în care sunt angajați studenții înmatriculați, precum și proiecte cu caracter cultural, în care departamentul este partener pentru documentare-cercetare, componentă asigurată de grupe de studiu formate din studenții SD SITT/CESI, îndrumați de tutori și de cadre didactice specializate.

Nu în ultimul rând, programul are în planul de învățământ un modul transversal de laboratoare și cursuri de cercetare dedicate exclusiv pregătirii portofoliilor științifice, redactării de text științific și disertației, de proiecte de cercetare etc., precum și bază materială (laboratoare proprii) și fonduri pentru realizarea lucrărilor practice și a studiilor științifice.

 • studii culturale vizuale (teoretician și analist de fenomene culturale sau de politici publice ale vizualului)
 • știința imaginii (teoretician și analist al imaginii și al tehnologiilor artistice)
 • imagologie și transculturalitate (specialist în studii de antropologie, identitate, memorie, traumă)
 • politici vizuale (teoretician și analist de programe, politici, ideologii ale vizualului).

Plan de învățământ seria 2020-2022

Plan de învățământ seria 2021-2023

Admitere Masterate CESI 2022Laura Mesina (coordonator studii CESI) şi Sorin Alexandrescu (fondator CESI) în Observator cultural

„Puteam dezvolta un proiect cultural comun doar acasă, la București!”
Read More

Studii de Film la CESI

Read More

Contact

Adresă
1
Secretariat Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”/CESI:
Facultatea de Litere (demisol), Str. Edgar Quinet nr. 5-7, Sector 1, cod poștal 010017, București


Director CESI și coordonator științific SD SITT: 
prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu
salexandrescu2005@yahoo.com

Secretariat
Simona Chiaburu, +40 740 003 843 office@cesi.unibuc.ro  simona.chiaburu@litere.unibuc.ro
2
Coordonator programe de studii SD SITT și secretar științific CESI:
conf. univ. dr. Laura Mesina
laura.mesina@litere.unibuc.ro


Resurse utile

MasterateDoctorateAdmitereCercetareLaboratoare

Follow us

Abonare newsletter

Fiți la curent cu ultimele informații despre activitățile CESI.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram