Spinii Portocalii

INAPOI LA NOUTATI
10 April 2019
Este acreditat ca program de masterat interdisciplinar de cercetare în domeniul fundamental „Ştiinţe umaniste şi arte”, domeniul de studii universitare de master „Studii culturale ”, în relație cu alte specializări, care conduc către text, cultură vizuală şi patrimoniul construit. Cu o istorie relevantă de mai bine de 15 ani (a fost înfiinţat în 2001), masteratul TPI propune studiul modernităţii (în principal, românești și europene) exclusiv prin intermediul noţiunii de „imagine”.

Programul TPI face parte din Centrul de programe de studii de masterat al Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” SD-SITT, organizate de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității din București (UB).
SD-SITT, ca structură departamentală, funcționează administrativ, de la 1 octombrie 2014, în cadrul Facultății de Litere, UB, în baza parteneriatului cu CESI.

Programa este construită în relație cu cele cinci mari teme de cercetare ale SD-SITT / CESI, care constituie totodată specializările masteratului:
istoria, teoria şi filosofia imaginii;
imagine literară / imagine vizuală;
propagarea şi discursivitatea imaginii;
modul de manifestare a imaginii în modernitate;
arhitectură şi spaţiu public.

Programul didactic are o dimensiune teoretică și de cercetare şi una practică, desfășurate în paralel pe parcursul celor doi ani de școlaritate. Prima se concretizează în cursurile de istorie, teorie şi filosofie a imaginii (artă de avangardă, artă contemporană, filmul românesc, fotografie, iconuri culturale, arhitectură, text şi imagine, antropologia imaginii, filosofia imaginii, teorii ale picturii, comunicare vizuală). Cea de-a doua dimensiune, pe lângă faptul că se materializează în stagiile de practică organizate în baza parteneriatelor, a contractelor și a portofoliilor specifice, are ca scop pregătirea în:
analiza de imagine vizuală – din arte plastice, fotografie de artă, film sau în relație cu textul (literar sau filosofic);
analiza fenomenului imaginii din spaţiul public: arhitectură, iconuri culturale, imaginar cultural.

Practica semestrială de specialitate (cercetare) se desfăşoară în marile instituţii muzeale din Bucureşti (Muzeul Municipiului București, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Contemporană, Muzeul de Artă Recentă), galerii de artă, asociații și fundații culturale (Asociația Punctart, Asociația Arta în Dialog, Fundația Culturală META), precum şi în cadrul altor instituţii de profil din mediul public şi privat. Activitatea de practică mai poate avea loc, prin parteneriate instituționale, cu ocazia unor evenimente culturale specifice, precum Noaptea Albă a Galeriilor, Noaptea Albă a Muzeelor, Festivalul de Film UrbanEye, în proiecte și programe finanțate de Primăria Municipiului București, Administrația Fondului Cultural Național, Institutul Cultural Român, din fonduri europene POSDRU etc.

Programul TPI funcţionează în regim de credite transferabile (maximum 30 de credite, respectiv cuantumul pentru un semestru). Masteranzii pot opta pentru cursuri de la programul de studii complementar din cadrul SD-SITT, „Societate, multimedia, spectacol” (SMS), în funcţie de propriile interese de specializare teoretică și de pregătire profesională.

Totodată, masteranzii TPI pot beneficia de burse de studiu, de burse SD-SITT/ CESI extra-curriculare, burse Erasmus (Université Libre de Bruxelles, Faculté de Lettres, Traduction et Communication; Université Paris Diderot – Paris 7, UFR Lettres, Arts, Cinéma) și de stagii de mobilități de practică Erasmus.

Masteranzii au ocazia de a publica în Caietele VIZUAL, serie dedicată lor, şi de a participa la conferinţe şi la colocvii organizate de CESI, precum şi de alte instituţii de cercetare și de cultură. Masteranzii şi alumnii CESI lucrează în instituţii patrimoniale, organizații culturale, departamente de comunicare instituţională, secretariate şi redacţii literare, publicitate și marketing cultural, mediul corporatist, precum şi în cercetare și mediul universitar.

Pentru pregătirea pentru cercetare, SD-SITT / CESI le oferă absolvenților posibilitatea de a-și continua studiile în cadrul programului de doctorat în științe umaniste, cu co-tutele naționale și internaționale, cu burse Erasmus și cu burse POSDRU, să-și publice teza de doctorat și de postdoctorat în seria CESI „Text și imagine” (Editura Universității din București) sau studii de specialitate în revista CESI Images. Journal of Visual and Cultural Studies (Institutul European).

Admitere Masterate CESI 2022Laura Mesina (coordonator studii CESI) şi Sorin Alexandrescu (fondator CESI) în Observator cultural

„Puteam dezvolta un proiect cultural comun doar acasă, la București!”
Read More

Studii de Film la CESI

Read More

Contact

Adresă
1
Secretariat Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”/CESI:
Facultatea de Litere (demisol), Str. Edgar Quinet nr. 5-7, Sector 1, cod poștal 010017, București


Director CESI și coordonator științific SD SITT: 
prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu
salexandrescu2005@yahoo.com

Secretariat
Simona Chiaburu, +40 740 003 843 office@cesi.unibuc.ro  simona.chiaburu@litere.unibuc.ro
2
Coordonator programe de studii SD SITT și secretar științific CESI:
conf. univ. dr. Laura Mesina
laura.mesina@litere.unibuc.ro


Resurse utile

MasterateDoctorateAdmitereCercetareLaboratoare

Follow us

Abonare newsletter

Fiți la curent cu ultimele informații despre activitățile CESI.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram