Programele de studii universitare de masterat organizate de CESI au: (1) o dimensiune teoretică și de cercetare şi (2) una practică, de documentare-cercetare și de job shadowing în cercetare, desfășurate în paralel pe parcursul celor doi ani de școlaritate.

Cea de-a doua dimensiune se materializează în activitățile practice din cadrul laboratoarelor de cercetare științifică, în stagii de practică de specialitate externe (documentare-cercetare) și în ateliere de practică individuale/ în echipă în colaborare cu cadrele didactice supervizoare, organizate în baza parteneriatelor cu instituții publice de cultură, organizații non-profit cu activități de cercetare și creație cultural-artistică.